ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Spot the Change

Με τη νέα καινοτόμα υπηρεσία spot the change του bankingcode.net, οι ειδοποιήσεις (alerts) για τις ηλεκτρονικές μεταβολές στις επιμέρους ενότητες οδηγούν το χρήστη απευθείας στο σημείο αλλαγής που έχει ενσωματωθεί στη συγκεκριμένη ενότητα (interactive) χωρίς να χρειάζεται να διεξέλθει συνολικά όλο το κεφάλαιο/ενότητα για να βρει τι άλλαξε και πού άλλαξε. Μ' ένα κλικ πάνω στο link "επόμενη αλλαγή", ο χρήστης οδηγείται απευθείας στην επόμενη μεταβολή, εφόσον υπάρχει, μ' ένα κλικ πάνω στο link "προηγούμενη αλλαγή" πηγαίνει ξανά στην προηγούμενη ενώ μ' ένα κλικ πάνω στο link "πίσω στην πρώτη αλλαγή" μπορεί να ξαναρχίσει την περιήγηση.

Αν ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη έχει μείνει ανενεργός, για να μεταβεί από το alert κατευθείαν στο σημείο αλλαγής (spot the change) πληκτρολογεί εκ νέου τα στοιχεία σύνδεσής του (username και password) στη φόρμα που εμφανίζεται.

Live Chat