ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής Έκδοσης

Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής Έκδοσης

Από το 2003 συνεργάτης της «Ν.Γ.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Εκδόσεις» και υπεύθυνος της συγκέντρωσης, επεξεργασίας, ταξινόμησης της ύλης και κυρίως της ηλεκτρονικής έκδοσης είναι ο Κωνσταντίνος Η. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ, Πτυχιούχος Νομικής (LLB) του Πανεπιστημίου Brunel, Μεγάλη Βρετανία, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας (Solicitor England and Wales), δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος του Guildhall University του Tμήματος Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων στον τομέα Εμπορικής Διαχείρισης Ναυτιλίας (Commercial Operation of Shipping).

Κάτοχος τριών ξένων γλωσσών (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά) έχει εργαστεί σε διεθνούς φήμης δικηγορικά γραφεία με ειδίκευση σε εταιρικό, τραπεζικό και ευρωπαϊκό δίκαιο στη Μεγάλη Βρετανία και την Ελλάδα, όπως:

  • Hammond Suddards Edge στο Λονδίνο,
  • Leboeuf Lamb Green & Mac Rae στο Λονδίνο,
  • Η.Λάιος Δ.Λεοντακιανάκος & Συνεργάτες, δικηγορικό γραφείο υποθέσεων Ευρωπαϊκού Δικαίου στην Αθήνα
  • MTC, εταιρεία δικηγόρων με έδρα το Λονδίνο (επικεφαλής του γραφείου στην Αθήνα)

Επί του παρόντος ο Κωνσταντίνος Η. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ είναι ενεργό μέλος του δικηγορικού γραφείου Ι & Μ Βαρότσος & Συνεργάτες www.varotsoslaw.gr.

Ο Κωνσταντίνος Η. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ έχει την αποκλειστική ευθύνη δημιουργίας, ανάπτυξης, συντήρησης, διαχείρισης και διάχυσης στο διαδικτυακό τόπο bankingcode.net  του περιεχομένου του έργου «Διαρκής Κωδικοποίηση Διατάξεων περί Συναλλάγματος και Ευρώ - Κίνηση Κεφαλαίων» και «Διαρκής Κωδικοποίηση Ρυθμίσεων περί Τραπεζών & Τραπεζικών Δραστηριοτήτων»  (Τόμοι Α', Β' & Γ') της «Ν.Γ.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Εκδόσεις» στην επιμέλεια του οποίου μετέχει. Μεριμνά για την συνεχή επικαιροποίηση των βάσεων δεδομένων και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Live Chat