ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το «Περιεχόμενο» που διατίθεται σ' αυτή τη διαδικτυακή διεύθυνση/διαδικτυακό τόπο/πύλη, όπως αυτό περιγράφεται στην ενότητα Όροι Χρήσης, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών «Ν.Γ.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, Εκδόσεις», όσον αφορά την Κωδικοποιημένη βάση, και Κ. Η. Κονοφάγου, όσον αφορά τις βάσεις «Νομοθετήματα σε PDF» και «Νέες Ρυθμίσεις», καθώς και τις υπηρεσίες “Spot the Change” και “Insight”, και προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με τους όρους αυτούς κανένα τμήμα του «Περιεχομένου» των τριών βάσεων και υπηρεσιών στο οποίο έχει πρόσβαση ο χρήστης/συνδρομητής δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, μεταφραστεί ή αποδοθεί περιληπτικά σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο ή σε μορφή μηχανής στο σύνολό του ή κατά τμήματα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της «Ν.Γ. Χατζηγιάννη-Εκδόσεις» ή/και του Κ.Η. Κονοφάγου.

Απαγορεύεται η διάθεση του «Περιεχομένου» για εμπορικούς σκοπούς.

Live Chat